Chuyển tới nội dung
IASBlà gì? Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB là gì?

IASBlà gì? Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB là gì?

  • bởi

IASB là một cơ chết độc lập gồn có các chuyên gia được bổ nhiệm bởi Tổ chức Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Committee Foundation – IASCF). IASCF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ từ ngày 08/03/2001.

Chỉ số msci là gì – các nhóm thị trường của MSCI tập trung

Chỉ số msci là gì – các nhóm thị trường của MSCI tập trung

  • bởi

MSCI là viết tắt của Morgan Stanley Capital International. MSCI Inc, trụ sở tại New York, là công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính, và xây dựng các chỉ số tham chiếu cho các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu để đo lường hiệu quả hoạt động đầu tư.

Phân tích nguồn gốc và bản chất của Pháp luật

Phân tích nguồn gốc và bản chất của Pháp luật

  • bởi

Theo học thuyết Mác-Lênin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử cơ bản nhất của đời sống chính trị xã hội, là hai người bạn đồng hành có số phận lịch sử như nhau cùng xuất hiện, cùng tồn tại và phát triển và cùng tiêu vong khi nhân loại đã tiến tới chủ nghĩa cộng sản.