Chuyển tới nội dung
Quy trình cho vay ngắn hạn

Quy trình cho vay ngắn hạn

  • bởi

Cũng như các loại hình cho vay khác, cho vay ngắn hạn tuân theo một quy trình nhất định từ khâu thẩm định khách hàng, xét duyệt cho vay, ký kết hợp đồng cho đến giải ngân và thu nợ.

Tìm hiểu về chuỗi giá trị là gì

Tìm hiểu về chuỗi giá trị là gì

  • bởi

Chuỗi giá trị mô tả toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm hay dịch vụ từ khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác nhau (liên quan đến việc kết hợp giữa chuyển hóa vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau), đưa đến người tiêu dùng sau cùng, và bố trí sau sử dụng.

Tìm hiểu chiến lược marketing – mix

Tìm hiểu chiến lược marketing – mix

  • bởi

Marketing – mix bao gồm các thông số marketing mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được và sử dụng nó để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trên đoạn thị trường mục tiêu.

Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

  • bởi

Quản lý thu Ngân sách nhà nước là quá trình Nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ chính sách,pháp luật để tiến hành quản lý thu thuế và các khoản thu ngoài thuế vào Ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo tính công bằng khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển.

Hiệu quả và tiềm năng của Bancassurance

Hiệu quả và tiềm năng của Bancassurance

  • bởi

Bancassurance không phải là một khái niệm mới tại thị trường Việt Nam và có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ này, đơn giản đó là việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng.

khái niệm doanh nghiệp

khái niệm doanh nghiệp

  • bởi

Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức, nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, thông qua đó để tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nhà nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng

Khái niệm kinh doanh thương mại là gì

Khái niệm kinh doanh thương mại là gì

  • bởi

Kinh doanh Thương mại, ngành mà bất kì khâu nào từ sản xuất đến bán hàng cũng có thể ra đi làm được. Ngành kinh doanh thương mại sẽ quản lý khâu tồn kho – khảo sát mua hàng, nhập kho và quản lý kho.