Các phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Phương pháp chung. Là phương pháp xác định trình tự bước đivà những nguyên tắc cần phải quán triệt khi tiến hành phân tích một chỉ tiêu kinh tế nào đó. Với phương pháp này là sự kết hợp triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học Mác- LêNin làm cơ sở. Đồng thời phải dựa vào các chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ. Phải phân tích đi từ chung đến riêngvà phải đo lường được sự ảnh hưởng và phân loại ảnh hưởng. Tất cả các điểm trên phương pháp chung nêu trên chỉ...
More

Đề cương luận văn quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Bài viết chia sẻ đề cương luận văn tài chính ngân hàng đề tài: "Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng" 1. Mục lục bài luận văn Mở đầu 1 CHƯƠNG 1: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2 1.1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp. 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu động. 2 1.1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ản...
More

Các hình thái của tiền tệ : hóa tệ, tín tệ, bút tệ, tiền điện tử

Các hình thái của tiền tệ trong lịch sử loài người 1.Hình thái tiền tệ - Hóa tệ (commodity money) Hóa tệ là loại tiền tệ bằng hàng hóa. Đấy chính là hình thái đầu tiên của tiền tệ và được sử dụng trong một thời gian dài. Trong các loại hàng hóa được dùng làm tiền tệ được chia làm hai loại: hàng hóa không phải kim loại (non metallic commodities) và hàng hóa kim loại (metallic commodities). Do vậy, hóa tệ cũng bao gồm hai loại: hóa tệ không kim loại và hóa tệ kim loại: 1.1.Hóa tệ không kim loạ...
More

Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất thị trường

Ảnh hưởng của cung cầu tiền tệ          Lãi suất là giá cả sử dụng vốn vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào của cung và cầu hoặc cả cung và cầu tiền tệ không cùng một tỷ lệ đều sẽ là thay đổi mức lãi suất trên thị trường. Tuy mức biến động của lãi suất ít nhiều phụ thuộc vào các quy định của chính phủ và NHTƯ, song đa số các nước có nền kinh tế thị trường đều dựa vào nguyên lý này để xác định lãi suất. Do vậy, có thể tác động vào cung cầu trên thị trường vốn để thay đổi lãi suất trong nền kinh tế cho ...
More

Chính sách tiền tệ độc lập là gì? Nội dung bộ 3 bất khả thi

1, Chính sách tiền tệ độc lập là gì Chính sách tiền tệ độc lập là công cụ quản lý chu kỳ kinh tế và ổn định hóa nền kinh tế. Tiền tệ độc lập giúp cho chính phủ chủ động các công cụ chính sách tiền tệ để thực hiện các chính sách phản chu kỳ kinh tế. Ví dụ, nếu nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng nóng, chính phủ sẽ tăng lãi suất hoặc thắt chặt cung tiền. Trong trường hợp này, chính phủ sẽ không quan tâm đến sự biến động tỷ giá và các biến số kinh tế vĩ mô khác. Hạn chế của tiền tệ độc lập q...
More

Tìm hiểu hệ thống tiền tệ quốc tế và quá trình phát triển

1. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế Hệ thống tiền tệ quốc tế là một hệ thống các tập quán , quy tắc, thủ tục và các tổ chức quốc tế điều hành các quan hệ tài chính các quốc gia. Các quốc gia thống nhất thiết lập quy tắc , luật lệ và thể chế trên tinh thần tự nguyện nhằm điều chỉnh mối quan hệ tài chính -  tiền tệ .Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế quốc tế. 2. Vai trò hệ thống tiền tệ quốc tế Ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế. Ảnh hưởng đến sự phân bổ các nguồn ...
More