Đề cương mẫu báo cáo thực tập quản lý marketing

Đề cương mẫu báo cáo thực tập quản lý marketing
Rate this post

Đề cương mẫu báo cáo thực tập quản lý marketing, các bạn có thể tham khảo nhé!

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 2

1.1 Tổng quan về marketing 2

1.1.1 Định nghĩa Marketing 2

1.1.2 Các hoạt động nghiên cứu và dự báo 2

1.2 Quản lý Marketing tại doanh nghiệp 2

1.2.1 Khái niệm 2

1.2.2 Nội dung của quản lý marketing 4

1.3 Quá trình quản lý marketing 5

1.3.1 Lập kế hoạch marketing 5

1.3.2 Tổ chức marketing, xây dựng các hình thái cơ cấu tổ chức 10

1.3.3 Kiểm tra các hoạt động marketing 19

1.3.3.1 Kiểm tra kế hoạch năm 21

1.3.3.2 Kiểm tra chiến lược 23

1.3.4 Lãnh đạo hoạt động marketing 23

1.3.4.1 Đinh nghĩa 23

1.3.4.2 Các kĩ năng lãnh đạo cần thiết 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUẢN LÝ MARKETING CỦA CÔNG TY 25

2.1 Giới thiệu chung về công ty 25

2.1.1 Cơ cấu tổ chức tập đoàn và công công ty 27

2.1.2 Sản phẩm và dịch vụ của công ty: 29

2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 35

2.2 Thực trạng về tình hình quản lý marketing của công ty đối với nhóm sản phẩm về bể bơi thông minh 37

2.2.1 Lập kế hoạch marketing với sản phẩm 37

2.2.2 Tổ chức các hoạt động marketing 42

2.2.2.1 Chiến lược về sản phẩm 42

2.2.2.2 Chiến lược về giá 48

2.2.2.3 Chiến lược về phân phối 50

2.2.2.4 Chiến lược về quảng bá sản phẩm 52

2.2.3 Tình hình thực hiện kiểm tra marketing 54

2.2.3.1 Kiểm tra hiệu suất quảng bá 54

2.2.3.2 Kiểm tra hiệu suất phân phối 54

2.2.3.2 Kiểm tra hiệu suất tài chính 54

2.3 Đánh giá hoạt động quản lý marketing tại công ty 59

2.3.1 Những kết quả đạt được 59

2.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động quản lý marketing và nguyên nhân 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BỂ BƠI THÔNG MINH – INTELPOOL. 62

3.1 Phương hướng hoàn thiện 62

3.2 Kiến nghị về hoạt động quản lý marketing 63

3.2.1Đối với tổng công ty. 63

3.2.2 Đối với công ty 63

3.2.2.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 63

3.2.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện chính sách giá. 65

3.2.2.3 Chính sách khuếch trương và xúc tiến bán hàng 67

KẾT LUẬN 70

Tài liệu tham khảo 71

Lưu ý khi làm đề cương thì xoá số trang đằng sau nhé các bạn

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *