Những khái niệm chung về Luật hành chính

Hoạt động chấp hành và điều hành hay là hoạt động quản lý nhà nước là một loại hoạt động cơ bản, chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong bộ máy nhà nước thì các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành, tiến hành những hoạt động quản lý trên các lĩnh vực. Do vậy trong chương 5 chúng tôi đưa ra những quy định về Luật hành chính Việt Nam như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính như là những căn ...
Read More

Phân tích nguồn gốc và bản chất của Pháp luật

1. Nguồn gốc của pháp luật Theo học thuyết Mác-Lênin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử cơ bản nhất của đời sống chính trị xã hội, là hai người bạn đồng hành có số phận lịch sử như nhau cùng xuất hiện, cùng tồn tại và phát triển và cùng tiêu vong khi nhân loại đã tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng chính là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật: một là sự phát triển của nền kinh tế trong xã hội nguyên thủy từ chỗ vô cùng thấp kém, ...
Read More

Khái niệm và các đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế

1. Khái niệm Luật kinh tế Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?... Vì...
Read More

Quy định của Luật kinh tế về thành lập và tổ chức doanh nghiệp

Bài viết sau đây giới thiệu tới bạn đọc các quy định của Luật kinh tế về thành lập và tổ chức doanh nghiệp. 1/ Điều kiện để thành lập doanh nghiệp 1.1  Vốn. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn thực hiện các hành vi kinh doanh đều phải có vốn. Các hình thức của vốn là: - Tiền (tiền Việt Nam hay ngoại tệ) - Tài sản là hiện vật (có giấy xác nhận sở hữu và xác định giá trị - bằng tiền của tài sản đó) - Quyền sở hữu công nghiệp (bản quyền) đó là quyền về bằng phát minh sáng chế, các giải pháp hữu ích, k...
Read More

Các chủ thể trong Luật kinh doanh

Chủ thể của luật kinh doanh là những cá nhân và tổ chức có đủ điều kiện luật định để tham gia vào quan hệ kinh doanh, bao gồm: 1. Cá nhân: Là những con người cụ thể. Cá nhân muốn trở thành chủ thể của luật kinh doanh phải hội đủ các điều kiện sau: • Có năng lực hành vi dân sự • Không thuộc trường hợp bị hạn chế kinh doanh hay cấm kinh doanh • Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật 2. Tổ chức: Là tập hợp bao gồm các cá nhân hoặc cá nhân và tổ chức hay các tổ chức liên kết hình thành tổ chức...
Read More

Giới thiệu tới bạn đọc đề cương luận văn Luật hành chính

Giới thiệu tới bạn đọc đề cương luận văn Luật hành chính cho đề tài "Quyền xét xử công bằng và vấn đề bảo đảm quyền xét xử công bằng ở Việt Nam". Đề cương luận văn Luật hành chính Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1 Tham khảo thêm: Đề cương luận văn Luật kinh tế: “Luận văn Pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam” Chương 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẢM BẢO QUYỀN...
Read More

Chia sẻ đề cương chi tiết luận văn luật thương mại

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn đề cương chi tiết luận văn luật thương mại của Đề tài “ Luận văn Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng“. mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn Luật thương mại của chúng tôi. Đề cương chi tiết luận văn Luật thương mại Trang phu ̣bìa Lời cam đoan Mục lục Danh muc̣ các chữ viết tắt MỞ ĐẦU ..........................................
Read More