Khái niệm quản lý trường học, giáo dục hướng nghiệp

Khái niệm quản lý trường học, giáo dục hướng nghiệp
1.Khái niệm quản lý trường học Quản lý trường học là QL vi mô, nó là một hệ thống con của QL vĩ mô: QLGD, QL trường học là một chuổi tác động hợp lý (có mục đích, tự giác, hệ thống, có kế hoạch) mang tính tổ chức - sư phạm của chủ thể QL đến tập thể GV và HS, đến những lực lượng GD trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ cùng cộng tác, phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường nhằm làm cho quá trình này vận hành tối ưu tới việc hoàn thành những mục tiêu dự kiến. [28, tr. 16] ...
More

Giải pháp quản lý tài chính tự chủ tại các trường đại học

1) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đào tạo Thu ngoài ngân sách từ phí và lệ phí chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu sự nghiệp của các trường đại học, các khoản thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết, lãi ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn thu. Vì vậy để tăng các nguồn thu tại các trường, rất cần sự chia sẻ đóng góp từ xã hội, thu hút được các nguồn lực tài chính từ bên ngoài, các đơn vị kinh doanh, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. ...
More

Những khái niệm chung về Luật hành chính

Những khái niệm chung về Luật hành chính
Hoạt động chấp hành và điều hành hay là hoạt động quản lý nhà nước là một loại hoạt động cơ bản, chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong bộ máy nhà nước thì các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành, tiến hành những hoạt động quản lý trên các lĩnh vực. Do vậy trong chương 5 chúng tôi đưa ra những quy định về Luật hành chính Việt Nam như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính như là những căn ...
More

Phân tích nguồn gốc và bản chất của Pháp luật

Phân tích nguồn gốc và bản chất của Pháp luật
1. Nguồn gốc của pháp luật Theo học thuyết Mác-Lênin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng lịch sử cơ bản nhất của đời sống chính trị xã hội, là hai người bạn đồng hành có số phận lịch sử như nhau cùng xuất hiện, cùng tồn tại và phát triển và cùng tiêu vong khi nhân loại đã tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng chính là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật: một là sự phát triển của nền kinh tế trong xã hội nguyên thủy từ chỗ vô cùng thấp k...
More

Các thị trường bộ phận cấu thành thị trường tài chính

Các bộ phận của thị trường tài chính (thị trường bộ phận) có mối quan  hệ tương hỗ không thể tách rời. Mối quan hệ của chúng được hình thành từ  các luồng chu chuyển về vốn giữa các bộ phận, biến động trên thị trường này  sẽ tạo ra các luồng vốn chu chuyển, từ đó tác động đến quan hệ cung cầu,  làm thay đổi những chỉ số phản ánh hoạt động của thị trường khác. Về mặt thời gian, thị trường tiền tệ xuất hiện trước thị trường vốn nhưng  chúng đều là những mắt xích trong một dây chuyền hoàn chỉ...
More

4 Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9 năm 2014

4 Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9 năm 2014
1. Người khuyết tật được tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp Theo Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), từ 25-9, các đối tưởng được tuyển thẳng TCCN bao gồm: Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; người đã trúng tuyển vào trường TCCN nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự, nay đã phục viên, xuất ngũ; con liệt sĩ, thương binh từ 81% trở lên hoặc người mồ côi cả cha lẫn ...
More

Đề cương mẫu báo cáo thực tập quản lý marketing

Đề cương mẫu báo cáo thực tập quản lý marketing, các bạn có thể tham khảo nhé! LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 2 1.1 Tổng quan về marketing 2 1.1.1 Định nghĩa Marketing 2 1.1.2 Các hoạt động nghiên cứu và dự báo 2 1.2 Quản lý Marketing tại doanh nghiệp 2 1.2.1 Khái niệm 2 1.2.2 Nội dung của quản lý marketing 4 1.3 Quá trình quản lý marketing 5 1.3.1 Lập kế hoạch marketing 5 1.3.2 Tổ chức marketing, xây dựng các h...
More

Khái niệm và các đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế

Khái niệm và các đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế
1. Khái niệm Luật kinh tế Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng...
More

Tổng hợp các đề tài luận văn Marketing

Chia sẻ tổng hợp các đề tài luận văn Marketing, đề tài báo cáo dành cho dân Marketing. LUẬN VĂN Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại C.ty Hoá dầu PETROLIMEX LUẬN VĂN Hoàn thiện công nghệ xây dựng & truyền tải phim quảng cáo ở C.ty dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội - BTS LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác Marketing tại C.ty Cao su Sao Vàng LUẬN VĂN Hoàn thiện chính sách marketing của Trung tâm du lịch Lữ hành Phù Đổng thuộc C.ty thương mại & dịch vụ T...
More

Các ưu nhược điểm của các mô hình quản lý giáo dục

Các ưu nhược điểm của các mô hình quản lý giáo dục
Các mô hình lí thuyết quản lý giáo dục nói trên cho chúng ta những cái nhìn khác nhau về các thiết chế giáo dục. Chúng như mở cho chúng ta cánh cửa để có thể quan sát thực tế trong quản lý giáo dục nói chung và quản lí nhà trường nói riêng. Tuy mỗi mô hình có các cách tiếp cận riêng nhưng đều phản ánh bản chất của quản lí trong giáo dục. Cho dù còn nhiều hạn chế nhưng thực tế mô hình chính thức đang tồn tại trong nhiều thiết chế giáo dục. Giá trị của mô hình này là ở chỗ mô tả khách quan các...
More