Chuyển tới nội dung
Home » Giải pháp quản lý tài chính tự chủ tại các trường đại học

Giải pháp quản lý tài chính tự chủ tại các trường đại học

  • bởi
Giải pháp quản lý tài chính tự chủ tại các trường đại học
1) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đào tạo
Thu ngoài ngân sách từ phí và lệ phí chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu sự nghiệp của các trường đại học, các khoản thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết, lãi ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn thu. Vì vậy để tăng các nguồn thu tại các trường, rất cần sự chia sẻ đóng góp từ xã hội, thu hút được các nguồn lực tài chính từ bên ngoài, các đơn vị kinh doanh, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
V…

Read More

Các bộ phận của thị trường tài chính (thị trường bộ phận) có mối quan  hệ tương hỗ không thể tách rời.
Mối quan hệ của chúng được hình thành từ  các luồng chu chuyển về vốn giữa các bộ phận, biến động trên thị trường này  sẽ tạo ra các luồng vốn chu chuyển, từ đó tác động đến quan hệ cung cầu,  làm thay đổi những chỉ số phản ánh hoạt động của thị trường khác.Về mặt thời gian, thị trường tiền tệ xuất hiện trước thị trường vốn nhưng  chúng đều là những mắt xích trong một dây chuyền hoàn chỉnh – …

Read More

1. Các chỉ tiêu định tính
Đây là nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay trên cơ sở pháp lý; việc tuân thủ các quy chế, quy trình nghiệp vụ của NHTM; việc thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng cho vay (hợp đồng tín dụng).
– Trên cơ sở pháp lý, hoạt động cho vay có hiệu quả nếu chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quy chế cho vay, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
– Trên cơ sở quy chế cho vay của từng NHTM, hoạt…

Read More

Các hình thái của tiền tệ trong lịch sử loài người
1.Hình thái tiền tệ – Hóa tệ (commodity money)
Hóa tệ là loại tiền tệ bằng hàng hóa. Đấy chính là hình thái đầu tiên của tiền tệ và được sử dụng trong một thời gian dài. Trong các loại hàng hóa được dùng làm tiền tệ được chia làm hai loại: hàng hóa không phải kim loại (non metallic commodities) và hàng hóa kim loại (metallic commodities). Do vậy, hóa tệ cũng bao gồm hai loại: hóa tệ không kim loại và hóa tệ kim loại:
1.1.Hóa tệ không kim loại
T…

Read More

Ảnh hưởng của cung cầu tiền tệ
Lãi suất là giá cả sử dụng vốn vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào của cung và cầu hoặc cả cung và cầu tiền tệ không cùng một tỷ lệ đều sẽ là thay đổi mức lãi suất trên thị trường. Tuy mức biến động của lãi suất ít nhiều phụ thuộc vào các quy định của chính phủ và NHTƯ, song đa số các nước có nền kinh tế thị trường đều dựa vào nguyên lý này để xác định lãi suất. Do vậy, có thể tác động vào cung cầu trên thị trường vốn để thay đổi lãi suất trong nền kinh tế cho p…

Read More

1, Chính sách tiền tệ độc lập là gì
Chính sách tiền tệ độc lập là công cụ quản lý chu kỳ kinh tế và ổn định hóa nền kinh tế.
Tiền tệ độc lập giúp cho chính phủ chủ động các công cụ chính sách tiền tệ để thực hiện các chính sách phản chu kỳ kinh tế. Ví dụ, nếu nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng nóng, chính phủ sẽ tăng lãi suất hoặc thắt chặt cung tiền. Trong trường hợp này, chính phủ sẽ không quan tâm đến sự biến động tỷ giá và các biến số kinh tế vĩ mô khác.
Hạn chế của tiền tệ độc lập quá mức:…

Read More

1. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế
Hệ thống tiền tệ quốc tế là một hệ thống các tập quán , quy tắc, thủ tục và các tổ chức quốc tế điều hành các quan hệ tài chính các quốc gia. Các quốc gia thống nhất thiết lập quy tắc , luật lệ và thể chế trên tinh thần tự nguyện nhằm điều chỉnh mối quan hệ tài chính –  tiền tệ .Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế quốc tế.
2. Vai trò hệ thống tiền tệ quốc tếẢnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế.
Ảnh hưởng đến sự phân bổ các nguồn tài n…

Read More

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *