Chuyển tới nội dung
Home » Khái niệm quản lý trường học, giáo dục hướng nghiệp

Khái niệm quản lý trường học, giáo dục hướng nghiệp

  • bởi
Khái niệm quản lý trường học, giáo dục hướng nghiệp
1.Khái niệm quản lý trường học
Quản lý trường học là QL vi mô, nó là một hệ thống con của QL vĩ mô: QLGD, QL trường học là một chuổi tác động hợp lý (có mục đích, tự giác, hệ thống, có kế hoạch) mang tính tổ chức – sư phạm của chủ thể QL đến tập thể GV và HS, đến những lực lượng GD trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ cùng cộng tác, phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường nhằm làm cho quá trình này vận hành tối ưu tới việc hoàn thành những mục tiêu dự kiến. [28, tr. 16]Nếu b…

Read More

1. Người khuyết tật được tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp
Theo Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), từ 25-9, các đối tưởng được tuyển thẳng TCCN bao gồm: Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; người đã trúng tuyển vào trường TCCN nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự, nay đã phục viên, xuất ngũ; con liệt sĩ, thương binh từ 81% trở lên hoặc người mồ côi cả cha lẫn m…

Read More

Các mô hình lí thuyết quản lý giáo dục nói trên cho chúng ta những cái nhìn khác nhau về các thiết chế giáo dục. Chúng như mở cho chúng ta cánh cửa để có thể quan sát thực tế trong quản lý giáo dục nói chung và quản lí nhà trường nói riêng. Tuy mỗi mô hình có các cách tiếp cận riêng nhưng đều phản ánh bản chất của quản lí
trong giáo dục.
Cho dù còn nhiều hạn chế nhưng thực tế mô hình chính thức đang tồn tại trong nhiều thiết chế giáo dục. Giá trị của mô hình này là ở chỗ mô tả khách quan cách th…

Read More

1.Quản lý là gì?
QL là một hiện tượng xuất hiện rất sớm, là một phạm trù tồn tại khách quan được ra đời từ bản thân nhu cầu của mọi chế độ xã hội, mọi quốc gia, mọi thời đại.
Thuật ngữ QL đã trở nên phổ biến nhưng chưa có một khái niệm thống nhất. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều khái niệm QL từ các góc độ khác nhau:
F.W.Taylo (1856-1915), người đề xuất thuyết “Quản lý khoa học” cho rằng: Quản lý là biết được điều bạn muốn người khác làm, và sau đó thấy được họ đã hoàn thành công việc một cá…

Read More

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí dành cho đề tài: ” Luân văn quản lý giáo dục trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái”Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ……………………………………………………….6..
1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài………………………………………………8
1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục ………………………………

Read More

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *