IASBlà gì? Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB là gì?

1. Khái niệm iasb là gì

IASB viết tắt của International Accounting Standards Board. Tổ chức tiêu chuẩn kế toán quốc tế này được thành lập năm 1973, có trụ sở tại London.
Nhiệm vụ của IASB là soạn thảo ra những tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế toán. Trước năm 2001 IASB còn có tên gọi là ÍASC (International Accounting Standards Committee). Tiêu chuẩn được IASC soạn ra có tên gọi: Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards (IAS)). Những tiêu chuẩn này sau một thời gian lại được đổi tên thành Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards (IFRS)). Mục đích của những tiêu chuẩn này không chỉ là tính chính xác của kế toánmà còn là sự toàn vẹn và minh bạch Báo cáo tài chính. IASB đã và vẫn đang tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn IAS/IFRS.
Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viet thue luan van thac si  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?
Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay đồ án, khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

2. Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB

IASB là một cơ chết độc lập gồn có các chuyên gia được bổ nhiệm bởi Tổ chức Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Committee Foundation – IASCF). IASCF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập và hoạt động tại Hoa Kỳ từ ngày 08/03/2001.
+ Tổ chức Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC Foundation – IASCF)
IASCF cung cấp tài chính, bổ nhiệm các thành viên, giám sát kết quả công việc nhưng không can thiệp vào những vấn đề kỹ thuật trong việc ban hành chuẩn mực của IASB.
IASCF có 22 uỷ viên quản trị (trustee), trong đó có: 06 uỷ viên từ Bắc Mỹ, 06 uỷ viên từ châu Âu, 06 uỷ viên từ châu Á và châu Đại dương, 04 uỷ viên từ bất kỳ khu vực nào nhằm bảo đảm cơ cấu cân bằng về địa lý. Do yếu cầu sự đa dạng về chuyên môn của các uỷ viên, nên các uỷ viên có thể là kiểm toán viên, doanh nhân, đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, các nhà nghiên cứu, hoặc là các cá nhân khác phục vụ cho lợi ích của công chúng.
Việc phê duyệt thành viên của IASCF do Hội đồng gián sát (Monitoring Board) thực hiện, đây là một hội đồng cấu thành bởi đại diện của Liên minh châu Âu, Tổ chức Quốc tế các Uỷ ban Chứng khoán (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), Uỷ ban Chứng khoán Hoa Kỳ (Security Exchange Commission – SEC), Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (Japan Financial Sẻvices Agency) và một quan sát viên từ Uỷ ban các Ngân hàng Trung Ương Basel (Basel Committee on Banking Supervision).
Trách nhiện của uỷ viên IASCF theo Hiến chương IASCF có thể tóm tắt một số nội dung chính như sau:
– Chỉ định các thành viên của IASB.
– Chỉ định các thành viên của Uỷ ban Hướng dẫn và Giải thích Chuẩn mực và Hội đồng Cố vấn Chuẩn mực.
– Hàng năm xem xét lại chiến lược và hiệu quả hoạt động của IASB.
– Phê duyệt ngân sách hàng năm của IASB và xác định các cơ sở cho việc tìm nguồn tài chính.
– Xem xét các vấn đề có tính chiến lược ảnh hưởng đến các chuẩn mực kế toán, thúc đẩy IASBF và các nỗ lực của tổ chức này trong việc đạt được mục tiêu áp dụng nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán quốc tế.
– Thiết lập và giám sát quy trình hoạt đồng của IASB, Uỷ ban Hướng dẫn và Giải thích Chuẩn mức Kế toán Quốc tế.
– Phê chuẩn những sửa đổi và bổ sung sau khi dự thảo của chuẩn mực được lấy ý kiến cỉa công chúng và Hội đồng Cố vấn Chuẩn mực …
Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài trên phần mềm SPSS, EVIEW hay STATA? Bạn cần đến dịch vụ chạy SPSS để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?
Khi gặp khó khăn về vấn đề phân tích kinh tế lượng hay gặp vấn đề về chạy SPSS, Eview, Stata hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua
+ Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Board – IASB)
Trách nhiệm của IASB:
– Biên soạn và ban hành chuẩn mực quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và các dự thảo,
– Phê chuẩn các hướng dẫn và giải thích được biên soanj bởi Uỷ ban Hướng dẫn và Giải thích Chuẩn mực.
Số lương thành viên của IASB là 14 thành viên và tăng lên 16 thành viên vào tháng 7.2012, trong đó có thể tối đa 3 thành viên làm việc bán thời gian. Theo số liệu, tháng 12.2009, IASB có 15 thành viên làm việc toàn thời gian. Các thành biên của IASB là những người có chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Một số điều kiện khác cũng được quy định, là có khả năng phân tích, chính trực, khách quan và có kỷ luật… IASCF phải đảm bảo rằng IASB không bị thống trị bởi khi vực nào trên phạm vi toàn thế giới. Theo Hiến chương IASCF, đến năm 2012, IASB có cơ cấu gồm 4 thành viên từ Bắc Mỹ, 4 thành viên từ châu Á và châu Đại Dương, 4 thành viên từ châu Âu, 1 thành viên từ châu Phi, 1 thành viên từ Nam Mỹ và 2 thành viên từ bất kỳ khu vực nào để đảm bảo sự cân bằng cơ cấu địa lý
IASB có toàn quyền phát triển và thực hiện chương trình làm việc của mình. Các uỷ viên IASCF sẽ xem xét hàng năm chiến lược, hiệu quả của IASCF và IASB, bao gồm cả việc tìm hiểu chương trình làm việc của IASB (nhưng không đưa ra chương trình làm việc cho IASB thực hiện).
Việc ban hành chuẩn mực, dự thảo hoặc các hướng dẫn và giải thích phải được sự phê chuẩn của ít nhất 9 thành viên của IASB nếu tổng số thành viên dưới 16 và 10 thành viên nếu tổng số thành viên là 16. Trước đó, từ năm 2001 đến ngày 30/06/2005, chỉ yêu cầu được sự phê chuẩn của 8/14 thành viên
Hội đồng Tư vấn Chuẩn mực (The Standards Advisory Council – SAC)
Hội đồng Tư vấn Chuẩn mực cung cấp một diễn đàn cho tất cả các tổ chức và cá nhân có quan tâm đến việc trình bày báo cáo tài chính ở nhiều khu vực khác nhau và ngành nghề khác nhau, với mục đích:
– Tư vấn cho IASB trong việc đưa ra các quyết định về chương trình làm việc, và trong quá trình làm việc của IASB.
– Trình bày lại cho IASB về những vấn đề mà các tổ chức và các cá nhân của Hội đồng quan tâm trong việc thực hiện phần lớn các chuẩn mực.
– Tư vấn cho IASB và các uỷ viên IASCF về các vấn đề khác
Theo Hiến chương IASCF, SAC có ít nhất 30 thành viên, các thành viên được chỉ định bởi các uỷ viên IASCF và có thể được chỉ định lại sau một nhiệm kỳ 3 năm. Các thành viên phải có kiến thức và kinh nghiệm thuộc các ngành nghề khác nhau
Các bài viết có thể xem thêm:
chỉ số msci là gì
tăng trưởng kinh tế
kinh doanh thương mại là gì
Tham khảo  dịch vụ của luanvan1080:
Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài Assignment, Essay, Dissertation. Bạn cần đến dịch vụ nhận viết thuê Assignment để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?
Khi gặp khó khăn về vấn đề làm bài Assignment, Essay, Dissertation, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.
Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay nhé!