IASBlà gì? Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB là gì?

1. Khái niệm iasb là gì IASB viết tắt của International Accounting Standards Board. Tổ chức tiêu chuẩn kế toán quốc tế này được thành lập năm 1973, có trụ sở tại London. Nhiệm vụ của IASB là soạn thảo ra những tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế toán. Trước năm 2001 IASB còn có tên gọi là ÍASC (International Accounting Standards Committee). Tiêu chuẩn được IASC soạn ra có tên gọi: Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards (IAS)). Những tiêu chuẩn này sau một thời gian lại ...
More

Chỉ số msci là gì – các nhóm thị trường của MSCI tập trung

chỉ số msci
1. Chỉ số MSCI là gì? MSCI là viết tắt của Morgan Stanley Capital International. MSCI Inc, trụ sở tại New York, là công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính, và xây dựng các chỉ số tham chiếu cho các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu để đo lường hiệu quả hoạt động đầu tư. Một trong các chỉ số nổi tiếng nhất của MSCI là Chỉ số thị trường mới nổi (MSCI EM Index), theo dõi hoạt động trên thị trường cổ phiếu của một số nước phát triển và khu vực...
More

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế

1. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế là gì Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định. Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào 2 quá trình: sự tích lũy tài sản (như vốn, lao động và đất đai) và đầu tư những tài sản này có năng suất hơn. Tiết kiệm và đầu tư là trọng tâm, nhưng đầu tư phải hiệu quả thì mới đẩy mạnh tăng trưởng. Chính sách chín...
More

Khái niệm kinh doanh thương mại là gì

kinh doanh thương mai
1. Khái niệm kinh doanh thương mại Kinh doanh Thương mại, ngành mà bất kì khâu nào từ sản xuất đến bán hàng cũng có thể ra đi làm được. Ngành kinh doanh thương mại là một lựa chọn hợp lý với các bạn yêu thích khối ngành kinh tế, thích tiếp xúc khách hàng, và thực hiện những công việc thực tế không đòi hỏi tính toán phân tích quá nhiều mà chủ yếu là đòi hỏi kỹ năng. Ngành kinh doanh thương mại sẽ quản lý khâu tồn kho - khảo sát mua hàng, nhập kho và quản lý kho. Để đảm bảo hàng hóa luôn có...
More

Tìm hiểu về chuỗi giá trị là gì

Khái niệm về chuỗi giá trị là gì 1. Chuỗi giá trị đơn giản Chuỗi giá trị mô tả toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm hay dịch vụ từ khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác nhau (liên quan đến việc kết hợp giữa chuyển hóa vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau), đưa đến người tiêu dùng sau cùng, và bố trí sau sử dụng. Xem xét dưới dạng tổng quát, chuỗi giá trị có dạng như mô tả trong Hình 1. Như ta thấy từ hình này, bản thân hoạt động sản xuất không thôi chỉ l...
More

Hiệu quả và tiềm năng của Bancassurance

1. Khái niệm bancassurance là gì Bancassurance (banca + assurance) là một thuật ngữ tiếng Pháp, kết hợp giữa “Ngân hàng” và “Bảo hiểm”. Bancassurance hay bảo hiểm liên kết ngân hàng là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của mình. Nói một cách đơn giản, đó là việc ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm. 2. Hiệu quả và tiềm năng của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng - Bancassurance   Kênh bán bảo hiểm qua ngâ...
More

Cách phân loại quyết định quản trị

quyết định quản trị
Quyết định quản trị là gì? Tính chất của quyết định quản trị 1. Quyết định quản trị là gì? Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết  một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường. Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị. Nội dung cơ bản c...
More

Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

Khái niệm thu Ngân sách nhà nước và quản lý thu Ngân sách nhà nước 1. Khái niệm thu Ngân sách nhà nước Thu Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị  để thực hiện phân phối các nguồn tài chính dưới hình thức giá trị nhằm hình thành quỹ tiền tệ của Nhà nước.Như vậy,thu Ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản tiền được tập trung vào tay nhà nước để hình thành quỹ Ngân sách nhà nước đáp ứng cho các yêu cầu chi tiêu xác định của...
More

Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

đào tạo là gì
1. Khái niệm đào tạo và phát triển  nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực là gì? “Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động đầu tư nhằm tạo ra nguồn nhân lực với số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kịnh tế – xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân” (Bùi Thị Thanh, 2005). Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là lực lượng lao động của từng doanh nghiệp, là số người có trong danh sách của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, nguồn nhân lực trong doanh ng...
More

khái niệm doanh nghiệp

khái niệm doanh nghiệp
  1. Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 2. Các loại hình doanh nghiệp cơ bản hiện na...
More