Khái niệm kinh doanh thương mại là gì

1. Khái niệm kinh doanh thương mại Kinh doanh Thương mại, ngành mà bất kì khâu nào từ sản xuất đến bán hàng cũng có thể ra đi làm được. Ngành kinh doanh thương mại là một lựa chọn hợp lý với các bạn yêu thích khối ngành kinh tế, thích tiếp xúc khách hàng, và thực hiện những công việc thực tế không đòi hỏi tính toán phân tích quá nhiều mà chủ yếu là đòi hỏi kỹ năng. Ngành kinh doanh thương mại sẽ quản lý khâu tồn kho - khảo sát mua hàng, nhập kho và quản lý kho. Để đảm bảo hàng hóa luôn có sẵn để...
Read More

Tìm hiểu về chuỗi giá trị là gì

Khái niệm về chuỗi giá trị là gì 1. Chuỗi giá trị đơn giản Chuỗi giá trị mô tả toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm hay dịch vụ từ khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác nhau (liên quan đến việc kết hợp giữa chuyển hóa vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau), đưa đến người tiêu dùng sau cùng, và bố trí sau sử dụng. Xem xét dưới dạng tổng quát, chuỗi giá trị có dạng như mô tả trong Hình 1. Như ta thấy từ hình này, bản thân hoạt động sản xuất không thôi chỉ là ...
Read More

Hiệu quả và tiềm năng của Bancassurance

1. Khái niệm bancassurance là gì Bancassurance (banca + assurance) là một thuật ngữ tiếng Pháp, kết hợp giữa “Ngân hàng” và “Bảo hiểm”. Bancassurance hay bảo hiểm liên kết ngân hàng là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của mình. Nói một cách đơn giản, đó là việc ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm. 2. Hiệu quả và tiềm năng của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng - Bancassurance   Kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng...
Read More

Cách phân loại quyết định quản trị

Quyết định quản trị là gì? Tính chất của quyết định quản trị 1. Quyết định quản trị là gì? Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết  một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường. Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị. Nội dung cơ bản của hoạ...
Read More

Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

Khái niệm thu Ngân sách nhà nước và quản lý thu Ngân sách nhà nước 1. Khái niệm thu Ngân sách nhà nước Thu Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị  để thực hiện phân phối các nguồn tài chính dưới hình thức giá trị nhằm hình thành quỹ tiền tệ của Nhà nước.Như vậy,thu Ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản tiền được tập trung vào tay nhà nước để hình thành quỹ Ngân sách nhà nước đáp ứng cho các yêu cầu chi tiêu xác định của n...
Read More

Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Khái niệm đào tạo và phát triển  nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực là gì? “Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động đầu tư nhằm tạo ra nguồn nhân lực với số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kịnh tế – xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân” (Bùi Thị Thanh, 2005). Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là lực lượng lao động của từng doanh nghiệp, là số người có trong danh sách của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ...
Read More

khái niệm doanh nghiệp

  1. Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 2. Các loại hình doanh nghiệp cơ bản hiện nay Doan...
Read More

Khái nhiệm, vai trò và ý nghĩa của bán hàng.

Khái niệm bán hàng tưởng chừng đơn giản nhưng chưa chắc nhiều người đang bán hàng đã  hiểu rõ và có thể phân loại rõ ràng các loại hình thức bán hàng khác nhau. Dưới đây là những kiến thức cơ bản giúp bạn hiểu rõ hơn khái niệm bán hàng như thế nào. 1. Khái nhiệm bán hàng Bán hàng là một quá trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng nhu cầu của người mua, để cả hai bên nhận được quyền lợi thỏa đáng. Theo quan niệm cổ điển: “Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi sản phẩ...
Read More

Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội

Hiện nay, các thành tựu của tin học được áo dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội và đem lại nhiều hiệu quả to lớn. Mối quan hệ tương tác giữa các nhu cầu của xã hội ngày càng đa dạng và những tiến bộ của khoa học kĩ thuật đã dẫn đến sự phát triển như vũ bão của tin học. Ai không theo dõi thường xuyên các thông tin liên quan đến lĩnh vực này sẽ cảm thấy bị lạc hậu. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừ...
Read More

ảnh hưởng của nho giáo đến việt nam từ triết học phương đông

1. Khái niệm về nho giáo               Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại tới  nay đã  hơn khoảng 2500 năm. Trong suốt thời gian đã qua, Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Bài viết đề cập đến những nội dung đạo đức chủ yếu của Nho giáo như tam cương (đạo đức xã hội gồm ba mối quan hệ cơ bản là vua-tôi, cha-con, chồng-vợ), ngũ thường (gồm năm chuẩn mực đạo đức cá nhân bất di bất dịch là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Đó là những tiề...
Read More