Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

đào tạo là gì
1. Khái niệm đào tạo và phát triển  nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực là gì? “Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động đầu tư nhằm tạo ra nguồn nhân lực với số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kịnh tế – xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân” (Bùi Thị Thanh, 2005). Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là lực lượng lao động của từng doanh nghiệp, là số người có trong danh sách của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, nguồn nhân lực trong doanh ng...
More

khái niệm doanh nghiệp

khái niệm doanh nghiệp
  1. Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 2. Các loại hình doanh nghiệp cơ bản hiện na...
More

Khái nhiệm, vai trò và ý nghĩa của bán hàng.

Khái niệm bán hàng
Khái niệm bán hàng tưởng chừng đơn giản nhưng chưa chắc nhiều người đang bán hàng đã  hiểu rõ và có thể phân loại rõ ràng các loại hình thức bán hàng khác nhau. Dưới đây là những kiến thức cơ bản giúp bạn hiểu rõ hơn khái niệm bán hàng như thế nào. 1. Khái nhiệm bán hàng Bán hàng là một quá trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng nhu cầu của người mua, để cả hai bên nhận được quyền lợi thỏa đáng. Theo quan niệm cổ điển: “Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi sả...
More

Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội

Hiện nay, các thành tựu của tin học được áo dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội và đem lại nhiều hiệu quả to lớn. Mối quan hệ tương tác giữa các nhu cầu của xã hội ngày càng đa dạng và những tiến bộ của khoa học kĩ thuật đã dẫn đến sự phát triển như vũ bão của tin học. Ai không theo dõi thường xuyên các thông tin liên quan đến lĩnh vực này sẽ cảm thấy bị lạc hậu. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải...
More

ảnh hưởng của nho giáo đến việt nam từ triết học phương đông

1. Khái niệm về nho giáo               Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại tới  nay đã  hơn khoảng 2500 năm. Trong suốt thời gian đã qua, Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Bài viết đề cập đến những nội dung đạo đức chủ yếu của Nho giáo như tam cương (đạo đức xã hội gồm ba mối quan hệ cơ bản là vua-tôi, cha-con, chồng-vợ), ngũ thường (gồm năm chuẩn mực đạo đức cá nhân bất di bất dịch là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Đó là những ti...
More

Các hình thái của tiền tệ : hóa tệ, tín tệ, bút tệ, tiền điện tử

Các hình thái của tiền tệ trong lịch sử loài người 1.Hình thái tiền tệ - Hóa tệ (commodity money) Hóa tệ là loại tiền tệ bằng hàng hóa. Đấy chính là hình thái đầu tiên của tiền tệ và được sử dụng trong một thời gian dài. Trong các loại hàng hóa được dùng làm tiền tệ được chia làm hai loại: hàng hóa không phải kim loại (non metallic commodities) và hàng hóa kim loại (metallic commodities). Do vậy, hóa tệ cũng bao gồm hai loại: hóa tệ không kim loại và hóa tệ kim loại: 1.1.Hóa tệ không kim loạ...
More

Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất thị trường

Ảnh hưởng của cung cầu tiền tệ          Lãi suất là giá cả sử dụng vốn vì vậy bất kỳ sự thay đổi nào của cung và cầu hoặc cả cung và cầu tiền tệ không cùng một tỷ lệ đều sẽ là thay đổi mức lãi suất trên thị trường. Tuy mức biến động của lãi suất ít nhiều phụ thuộc vào các quy định của chính phủ và NHTƯ, song đa số các nước có nền kinh tế thị trường đều dựa vào nguyên lý này để xác định lãi suất. Do vậy, có thể tác động vào cung cầu trên thị trường vốn để thay đổi lãi suất trong nền kinh tế cho ...
More

Chính sách tiền tệ độc lập là gì? Nội dung bộ 3 bất khả thi

1, Chính sách tiền tệ độc lập là gì Chính sách tiền tệ độc lập là công cụ quản lý chu kỳ kinh tế và ổn định hóa nền kinh tế. Tiền tệ độc lập giúp cho chính phủ chủ động các công cụ chính sách tiền tệ để thực hiện các chính sách phản chu kỳ kinh tế. Ví dụ, nếu nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng nóng, chính phủ sẽ tăng lãi suất hoặc thắt chặt cung tiền. Trong trường hợp này, chính phủ sẽ không quan tâm đến sự biến động tỷ giá và các biến số kinh tế vĩ mô khác. Hạn chế của tiền tệ độc lập q...
More

Tìm hiểu hệ thống tiền tệ quốc tế và quá trình phát triển

1. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế Hệ thống tiền tệ quốc tế là một hệ thống các tập quán , quy tắc, thủ tục và các tổ chức quốc tế điều hành các quan hệ tài chính các quốc gia. Các quốc gia thống nhất thiết lập quy tắc , luật lệ và thể chế trên tinh thần tự nguyện nhằm điều chỉnh mối quan hệ tài chính -  tiền tệ .Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế quốc tế. 2. Vai trò hệ thống tiền tệ quốc tế Ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế. Ảnh hưởng đến sự phân bổ các nguồn ...
More

Nội dung và cấu trúc một bài Dissertation chuẩn quốc tế

Thông thường một bài luận tiếng anh chuẩn hay còn gọi là Dissertation, Thesis thường có cấu trúc cơ bản chia làm 5 Chương hay 5 Chapter như sau: CONTENT AND STRUCTURE OF YOUR DISSERTATION The style and structure for your MBA dissertation is intended to ensure and enhance the quality of work. The proposed structure is intended to provide a clear format from the beginning to conclusion, and should be as follows 5.1- Title page 5.2- Abstract (max 300 words) 5.3- Contents 5.4- Acknowledgements...
More