Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế – Tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế

1. khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập quốc tế là giai đoạn phát triển cao của hợp tác quốc tế, là quá trình áp dụng và tham gia xây dựng các quy tắc và luật lệ chung của cộng đồng quốc tế, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế  là quá trình gắn kết nền kinh tế của các quốc gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó các nước thành viên chịu sự ràng buộc theo những quy định chung của cả khối. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về ...
Read More

Khái niệm giám sát. Phân biệt giám sát, thanh tra, kiểm tra

1. Khái niệm giám sát: Giám sát là một hình thức thực hiện quyền lực Nhà nước, mà trong bộ máy Nhà nước chỉ có Quốc hội và HĐND mới có chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật. Chức năng giám sát của HĐND được cụ thể hóa qua các hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Hoạt động giám sát của HĐND được quy định rõ trong nhiệm vụ quyền hạn của HĐND là giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết HĐND; giám sát hoạt động của Thường trực ...
Read More

IASBlà gì? Cơ chế tổ chức và hoạt động của IASB là gì?

1. Khái niệm iasb là gì IASB viết tắt của International Accounting Standards Board. Tổ chức tiêu chuẩn kế toán quốc tế này được thành lập năm 1973, có trụ sở tại London. Nhiệm vụ của IASB là soạn thảo ra những tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế toán. Trước năm 2001 IASB còn có tên gọi là ÍASC (International Accounting Standards Committee). Tiêu chuẩn được IASC soạn ra có tên gọi: Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards (IAS)). Những tiêu chuẩn này sau một thời gian lại được...
Read More

Chỉ số msci là gì – các nhóm thị trường của MSCI tập trung

1. Chỉ số MSCI là gì? MSCI là viết tắt của Morgan Stanley Capital International. MSCI Inc, trụ sở tại New York, là công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính, và xây dựng các chỉ số tham chiếu cho các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu để đo lường hiệu quả hoạt động đầu tư. Một trong các chỉ số nổi tiếng nhất của MSCI là Chỉ số thị trường mới nổi (MSCI EM Index), theo dõi hoạt động trên thị trường cổ phiếu của một số nước phát triển và khu vực....
Read More

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh tế

1. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế là gì Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định. Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào 2 quá trình: sự tích lũy tài sản (như vốn, lao động và đất đai) và đầu tư những tài sản này có năng suất hơn. Tiết kiệm và đầu tư là trọng tâm, nhưng đầu tư phải hiệu quả thì mới đẩy mạnh tăng trưởng. Chính sách chính ph...
Read More

Khái niệm kinh doanh thương mại là gì

1. Khái niệm kinh doanh thương mại Kinh doanh Thương mại, ngành mà bất kì khâu nào từ sản xuất đến bán hàng cũng có thể ra đi làm được. Ngành kinh doanh thương mại là một lựa chọn hợp lý với các bạn yêu thích khối ngành kinh tế, thích tiếp xúc khách hàng, và thực hiện những công việc thực tế không đòi hỏi tính toán phân tích quá nhiều mà chủ yếu là đòi hỏi kỹ năng. Ngành kinh doanh thương mại sẽ quản lý khâu tồn kho - khảo sát mua hàng, nhập kho và quản lý kho. Để đảm bảo hàng hóa luôn có sẵn để...
Read More

Tìm hiểu về chuỗi giá trị là gì

Khái niệm về chuỗi giá trị là gì 1. Chuỗi giá trị đơn giản Chuỗi giá trị mô tả toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa một sản phẩm hay dịch vụ từ khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác nhau (liên quan đến việc kết hợp giữa chuyển hóa vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau), đưa đến người tiêu dùng sau cùng, và bố trí sau sử dụng. Xem xét dưới dạng tổng quát, chuỗi giá trị có dạng như mô tả trong Hình 1. Như ta thấy từ hình này, bản thân hoạt động sản xuất không thôi chỉ là ...
Read More

Hiệu quả và tiềm năng của Bancassurance

1. Khái niệm bancassurance là gì Bancassurance (banca + assurance) là một thuật ngữ tiếng Pháp, kết hợp giữa “Ngân hàng” và “Bảo hiểm”. Bancassurance hay bảo hiểm liên kết ngân hàng là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của mình. Nói một cách đơn giản, đó là việc ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm. 2. Hiệu quả và tiềm năng của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng - Bancassurance   Kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng...
Read More

Cách phân loại quyết định quản trị

Quyết định quản trị là gì? Tính chất của quyết định quản trị 1. Quyết định quản trị là gì? Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết  một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường. Việc đề ra quyết định có ý nghĩa rất lớn, nó là khâu mấu chốt trong quá trình quản trị. Nội dung cơ bản của hoạ...
Read More

Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

Khái niệm thu Ngân sách nhà nước và quản lý thu Ngân sách nhà nước 1. Khái niệm thu Ngân sách nhà nước Thu Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị  để thực hiện phân phối các nguồn tài chính dưới hình thức giá trị nhằm hình thành quỹ tiền tệ của Nhà nước.Như vậy,thu Ngân sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản tiền được tập trung vào tay nhà nước để hình thành quỹ Ngân sách nhà nước đáp ứng cho các yêu cầu chi tiêu xác định của n...
Read More